POD NASZYM PATRONATEM: Relacja z Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

27-28 października 2020 roku odbyła się II edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji, wydarzenia skupiającego kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. Podczas tegorocznej edycji Kongresu, realizowanej w formule transmisji online, uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli rządu oraz prezentacji i debat z udziałem prezesów międzynarodowych koncernów handlowych i FMCG, firm technologicznych oraz ekspertów rynku.

2020-11-05 17:37:12

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która podkreśliła wkład branży w walkę z pandemią: Swoimi dotychczasowymi działaniami handel dowiódł, iż stoi na straży bezpieczeństwa Polaków. Branża handlowa dołożyła wszelkich starań, aby uchronić swoich pracowników i konsumentów przed zakażeniem COVID-19. Sieci handlowe wdrożyły maksymalne środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny wykraczający ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i w tym celu poniosły w okresie marzec-wrzesień 2020 wydatki na poziomie 350 mln zł. W obecnym stanie prawnym i sanitarnym, placówki handlowe są bardzo dobrze przygotowane, a dzięki wdrożonym procedurom i rygorystycznemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa klienci i pracownicy sklepów mogą czuć się bezpiecznie. Handel jest również gwarantem zaopatrzenia polskich rodzin w żywność i niezbędne produkty. Branża koncentruje swoje wysiłki na utrzymaniu ciągłości dostaw.

Prezes Juszkiewicz odczytała również list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jak wiele innych branż, branża handlowa mierzy się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą COVID-19. Jako rząd robimy wszystko, by połączyć kwestie zdrowia publicznego i gospodarki. Dążymy do tego, by jak najmniejszy procent polskich przedsiębiorców i pracowników odczuł finansowe skutki pandemii. W obecnej sytuacji nie ma łatwych rozwiązań. Dzisiaj walka z pandemią, ale jednocześnie obrona gospodarki i miejsc pracy to polska racja stanu. Polski sektor handlowy od początku transformacji gospodarki ulega ciągłym przekształceniom. Ostatnie miesiące przekształciły ten proces, co widoczne jest w zmieniających się zachowaniach konsumentów napisał Premier Morawiecki. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Tomasza Chróstnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Key note speech o wyzwaniach dla europejskiego handlu po COVID-19 wygłosił Christian Verschueren, Dyrektor Generalny EuroCommerce.

Część merytoryczną rozpoczęła dyskusja poświęcona pandemii COVID i jej wpływowi na transformację branży. Następnie eksperci przeanalizowali zagadnienia związane z zachowaniem konsumentów po COVID-19, głównymi trendami ekologicznymi i rozwiązaniami przyjaznymi środowisku w ramach bloku tematycznego Nowy Zielony Ład, a także aktualnymi standardami w zarządzaniu promocjami.

Drugiego dnia Kongresu debaty koncentrowały się wokół kwestii takich, jak trendy w obszarze płatności bezgotówkowych, gwałtowny rozwój e-commerce i m-commerce, przyspieszona digitalizacja handlu oraz łańcuch dostaw w obliczu nowych wyzwań.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją https://dystrybucja.pl/2-kongres-nowoczesnej-dystrybucji-27-28-10-2020/

(Źródło: MM Conferences S.A)

ZNAJDŹ NAS: