POD NASZYM PATRONATEM: 24. Ranking TSL 2019

Zachęcamy do wzięcia udziału w 24. Rankingu firm TSL. Ranking ma na celu zdeterminowanie silnych i słabych stron branży. Jest to też unikalna okazja do zaprezentowania się wśród największych podmiotów, zajmujących się w Polsce transportem, spedycją i logistyką.

2019-03-06 15:13:33

Ranking opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line. Do  jej wypełnienia zapraszamy firmy TSL, które w 2018 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu.

Partnerem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, nadzór merytoryczny sprawuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ranking firm TSL zostaną opublikowany w dniu 17 czerwca w dodatku Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej. Gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca.

Ankieta dostępna będzie od dnia 18. marca na stronie www.rankingTSL.pl. Należy ją wypełnić do 30 kwietnia br., a następnie przesłać podpisany skan w formie elektronicznej na adres rankingtsl@rankingtsl.pl. Ankieta stanowi dokument potwierdzający wolę udziału w projekcie. 

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2019/?icwcv=15 

 

ZNAJDŹ NAS: