STILL podsumowuje 2020 rok

Epidemia jako wydarzenie definiujące miniony rok miała wpływ na niemal wszystkie aspekty działalności biznesowej i zmieniła zasadniczo funkcjonowanie wielu branż. Co zmieniło się z perspektywy dostawcy rozwiązań transportu wewnętrznego – opowiedzieli nam przedstawiciele STILL Polska.

2021-01-26 17:38:45

Choć miniony rok niewątpliwie był okresem innowacji, zapamiętamy go przede wszystkim przez pryzmat ograniczeń związanych z epidemią. Chcąc w pełni uchwycić, jak koronawirus i rozwój technologiczny zmieniły sposób podejścia do kwestii intralogistyki, poprosiliśmy przedstawicieli różnych działów jednego z wiodących dostawców rozwiązań transportu wewnętrznego o podsumowanie 2020 roku z perspektywy ich zawodowych zainteresowań. O tym, jak w związku z dystansem społecznym zmieniły się relacje z partnerami biznesowymi, jaki wpływ na podejście klientów do kwestii pozyskiwania floty miała ekonomiczna niepewność jutra oraz jakie trendy technologiczne dominowały w ciągu ostatnich 12 miesięcyopowiedzieli ze swoich perspektyw: Dyrektor Handlowy, Dyrektor Finansowy oraz Specjalista ds. Produktu STILL Polska.

Cyfryzacja relacji – Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy STILL Polska

Z perspektywy budowania i utrzymywania relacji z klientami – rzeczy kluczowej dla pozycji na rynku w branży takiej jak nasza – konieczne było szybkie wdrożenie narzędzi komunikacji mogących zastąpić osobiste spotkania. Już w marcu nasi handlowcy zamiast na kawę umawiali się z klientami na wideokonferencje przez Skype’a czy Microsoft Teams. Za ich pośrednictwem rozmawiali, doradzali i finalizowali umowy. Przyzwyczajeni do kontaktów twarzą w twarz, byliśmy zaskoczeni, że zdalnie da się załatwić tak dużo. W przypadku techników serwisu, gdzie fizyczna obecność w przedsiębiorstwie klienta jest konieczna – wyposażyliśmy pracowników w niezbędne do zachowania reżimu sanitarnego akcesoria i wiedzę, jak do minimum niwelować ryzyko zakażenia. Kolejnym obszarem, w którym zdecydowaliśmy się na niewykorzystywane dotychczas rozwiązania, było informowanie klientów na szeroką skalę o trendach i nowościach. W miejsce organizowanego przed epidemią STILL Innovation Day uruchomiliśmy cykliczne webinary. Każdy z nich koncentruje się na jednym, aktualnym temacie i łącznie z odpowiedziami na pytania uczestników trwa około godziny. Taki format dobrze przystaje w naszej ocenie do zdalnego trybu komunikacji. Dotąd nasi eksperci i zaproszeni goście z firm korzystających z naszych rozwiązań: Grupy Żywiec, Jabil i Spedimex opowiadali o przewagach wózków elektrycznych nad spalinowymi, technologii Li-Ion i korzyściach wynikających z wynajmu długoterminowego. Widzowie chętnie uczestniczą w tych spotkaniach i płyną do nas od klientów pozytywne sygnały dotyczące ich oceny. Wreszcie, dostrzegając dynamiczny rozwój e-commerce, rozwinęliśmy sklep internetowy STILL Polska, poszerzając dostępny za jego pośrednictwem asortyment, wprowadzając okresowe akcje sprzedażowe i rozbudowując jego funkcjonalności. Mamy poczucie, że dzięki wdrożonym innowacjom w wielu obszarach wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych partnerów biznesowych i mogliśmy pomóc im zachować płynność procesów intralogistycznych podczas epidemii.

Boom na wynajem długoterminowy – Piotr Frasunkiewicz, Dyrektor Finansowy STILL Polska

Formy finansowania floty wózków widłowych ewoluują tak jak stosowane w nich technologie. Od lat widzimy wzrost zainteresowania wynajmem długoterminowym, ale w minionym roku był on rozwiązaniem szczególnie polecanym naszym klientom. W czasach charakteryzujących się labilnością otoczenia biznesowego należy dążyć do zachowania płynności finansowej, przewidywalności kosztów, zachowania dobrych wskaźników bilansowych, maksymalnej elastyczności stosowanych instrumentów i fiskalnej optymalizacji inwestycji. W wielu przypadkach wynajem długoterminowy jest w tym kontekście najlepszym wyborem i cieszy się w efekcie rosnącą popularnością. Nie bez znaczenia są tu także korzyści wynikające z przekazania dostawcy wózków większości obowiązków administracyjnych i serwisowych związanych z flotą. W czasach, gdy trzeba szybko reagować na zmiany i na bieżąco dostosowywać się do nowej rzeczywistości, możliwość skupienia się na najważniejszych obszarach działalności firmy jest ważną wartością. Dlatego outsourcing do dostawcy całościowo rozumianej troski o wózki widłowe – włącznie z utrzymaniem ich sprawności, bezpieczeństwa pracy i poprawności dokumentacji – jest obecnie tak ciekawą opcją. Z punktu widzenia sposobów finansowania floty rok 2020. minął pod znakiem wynajmu długoterminowego.

Energetyczne nowości – Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska

Dla popularności różnych grup rozwiązań transportu wewnętrznego epidemia miała pośrednie znaczenie. Wraz z ograniczeniami działania sklepów stacjonarnych i zaleceniami, by unikać zbędnych kontaktów, przyspieszył rozwój e-commerce, co przełożyło się na presję na bardziej efektywną obsługę zamówień. W efekcie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami przeznaczonymi do wydajnej kompletacji. Koronawirus nie był jednak jedynym czynnikiem oddziałującym w 2020 r. na branżę intralogistyki. Wraz z klarowaniem się unijnej strategii Zielonego Ładu oczywistym stało się, że przedsiębiorstwa będą zdecydowanie zachęcane do przejścia na rozwiązania bezemisyjne. Przewidujemy, że ze względu na postępujące opodatkowanie emisji CO2 wózki spalinowe będą w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zastępowane elektrycznymi odpowiednikami. Można spodziewać się też, że chęć uniezależnienia się klientów od kosztów energii elektrycznej spowoduje, że na popularności zyskają własne źródła energii odnawialnej. W tym kontekście ważne będą także systemy zarządzania energią oraz pomagające oszczędzać ją i optymalizować jej zużycie baterie litowo-jonowe. W związku z tym STILL stawia na badania i rozwój w tym kierunku i wdraża gotowe na tę przyszłość produkty – jak na przykład promowany w kontekście optymalnego zarządzania energią elektryczny wózek czołowy STILL RX 60-35/50, którego premiera miała miejsce w październiku. Podsumowując, rok 2020. był nie tylko rokiem epidemii, ale także dynamicznego rozwoju rozwiązań kompletacji, zarządzania energią oraz technologii Li-Ion. Gdy sytuacja w obszarze zdrowia publicznego się unormuje, to właśnie te trendy będą miały zasadnicze znaczenie dla dalszego kierunku rozwoju intralogistyki.

(Źródło: STILL)

ZNAJDŹ NAS: