Magazynowanie małych części i komponentów. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści

Pomimo że zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania w wielu polskich firmach są stałym elementem procesów intralogistycznych, to powinny być one stale rozwijane i modernizowane zgodnie z wymaganiami rynku.

2019-07-03 09:02:32

Systemy te muszą być coraz bardziej efektywne, dokładne, oferować coraz większe zdolności magazynowe oraz pracować coraz mądrzej i szybciej. W przypadku kompletacji zamówień, zaopatrywania obszarów produkcyjnych czy magazynowania buforowego zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania małych i średnich części oraz komponentów gwarantują dużą oszczędność czasu i miejsca. 

Klienci zwykle decydują się zainwestować w zautomatyzowany system magazynowania i pobierania ze względu na małą dostępność przestrzeni w magazynie lub na obszarze produkcji. Największa potrzeba dotyczy maksymalizacji zdolności magazynowych na możliwie jak najmniejszej przestrzeni. Konwencjonalne regały nie oferują oczekiwanej elastyczności i pojemności. Decydując się na wertykalny system windowy, taki jak Kardex Shuttle XP, można zbudować jednostkę magazynową do 30 m wysokości. Wysokość regału może być dostosowana do wysokości hali (w skokach co 100 mm). Towary są przechowywane bardzo gęsto, ponieważ system automatycznie mierzy wysokość ładunku na półce i znajduje dla niego najlepsze miejsce w jednostce. Dzięki temu w jednym urządzeniu można efektywnie przechowywać większe części i drobne komponenty. System działa zgodnie z zasadą „towar do człowieka”, która zapewnia ergonomiczne warunki pracy dla operatorów.

Inteligentne magazynowanie małych części w pojemnikach VLM Box                           

W ubiegłym roku Kardex wprowadził inteligentny system specjalnie zaprojektowanych pojemników z przegródkami do wertykalnego systemu windowego Kardex Shuttle XP – tzw. VLM Box. Plastikowe przegródki zapewniają elastyczność magazynowania wielkich ilości drobnych elementów. Przegródki dzielą tace na kilka części. Dzięki przemyślanemu systemowi zatrzasków rozmiar i wysokość miejsc magazynowych można łatwo zmieniać i dostosować do potrzeb. Pojemniki VLM są produkowane specjalnie dla systemów Kardex Shuttle XP. Idealnie pasują do półek i umożliwiają osiągnięcie maksymalnej gęstości składowania.

Aktywne wspomaganie operatora jest kluczem do szybkiego i dokładnego pobierania

W procesie kompletacji szybkość i precyzja pracy operatora ma zasadnicze znaczenie. Aby przyspieszyć proces, operator pobiera towary w partiach i umieszcza je na przenośniku lub specjalnym wózku. Inżynierzy Kardex opracowali dla tego typu operacji tzw. CIS Matrix. Jest to diodowa listwa informacyjna umieszczona w oknie dostępu zautomatyzowanego systemu magazynowania (wertykalny system karuzelowy lub windowy) informująca operatora o pozycji i ilości przedmiotów do pobrania. Rozwiązanie to eliminuje błędy i znacznie przyspiesza pracę operatora. CIS Matrix ma również inne funkcje – może odliczać czas do podstawienia kolejnej tacy w oknie dostępu, podpowiadać, jaki artykuł ma być pobrany jako następny, i informować o aktywacji kurtyny świetlnej, kiedy półka jest podstawiana lub wyjeżdża z okna dostępu. Może również informować operatora o wykorzystaniu dostępnej przestrzeni magazynowej w jednostce lub o liczbie dni do kolejnego przeglądu gwarancyjnego. 

 

AUTOR: Krzysztof Nowakowski, project manager Kardex Polska 

FOTO: Kardex Remstar

ZNAJDŹ NAS: