Konferencja przesunięta POD NASZYM PATRONATEM: Premierowa konferencja MHLC Europe 2020

Średnio co pięć dni w branży logistyki powstaje nowy start-up – wskazują wyniki analizy przeprowadzonej przez firmę Oliver Wyman. Kluczowy obszar ich zainteresowania skupia się wokół cyfrowej transformacji branży. To, jaki wkład mogą mieć start-upy w badanie oraz optymalizację własnych procesów, będzie jednym z tematów eu-ropejskiej konferencji Material Handling & Logistics Conference Eu-rope (MHLC Europe). Wydarzenie zainicjowane przez firmę Dematic odbędzie się 8-9 marca 2020 roku w Stuttgarcie, stanowiąc zapowiedź do następujących niedługo póżniej targów LogiMAT 2020.

2020-01-21 14:11:08

Do stosowania nowych oraz cyfrowych metod w zarządzaniu łańcuchem dostaw inspirować będą założyciele start-upów, przedsiębiorcy oraz znane osobistości. Wśród tych ostatnich znajdą się doświadczony manager Formuły 1 Mark Gallagher oraz David Coulthard, 13-krotny zdobywca Grand Prix Formuły 1. Zdaniem tego drugiego nieodzownym elementem następujących zmian jest utrzymanie predykcyjne. Już w czasach, kiedy brał aktywny udział w rajdach samochodowych, aby zapobiegać przestojom, przed każdymi zawodami przeprowadzał szeroko zakrojone analizy danych.

Formuła 1 koncentruje się na szybkości, wydajności i skupieniu potrzeb-nym do osiągania pomyślnych wyników w skali globalnej. Dotyczy to za-równo prowadzonych przez nas operacji logistycznych, jak i samych wy-ścigów; jako szybko zmieniający się biznes, w którym obserwujemy zwięk-szoną złożoność operacji, szukamy najlepszych systemów, korzyści pły-nących z pracy zespołowej i partnerstwa, które pomogą nam osiągnąć na-sze cele. Tegoroczne Mistrzostwa Świata są największe w historii Formuły 1, obejmują 22 wydarzenia, rozszerzając się o nowe miejsca, w tym Wiet-nam, dlatego z niecierpliwością czekam na możliwość podzielenia się spostrzeżeniami na temat tego, jak udaje nam się dotrzymać nienegocja-cjowalne terminy i zapewniać płynne rozwiązanie dla fanów sportu na ca-łym świecie mówi David Coulthard.

To właśnie jest cel konferencji MHLC Europe. Szczególnie w obszarze intralogistyki, ze względu na ogólne światowe trendy oraz rosnące wymagania rynku i klientów, gdy procesy muszą być coraz szybsze i bardziej efektywne, innowacyjne rozwiązania są w cenie. Przykład Formuły 1 może tu służyć za ciekawą inspirację: miejsca wydarzeń przenoszą się niekiedy z kontynetu na kontynent w mgnieniu oka. Do tego potrzebne są kompaktowe, elastyczne i modułowe rozwiązania do magazynowania sprzętu, które są typowym przykładem oferty przemysłu intralogistycznego.

Podczas konferencji MHLC Europe również założyciele start-upów podzielą się nowymi pomysłami na efektywne strategie dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw. Jednym z nich będzie Philip Siefer, który powołał do życia spółki Stickvogel GmbH oraz einhorn products GmbH. W ramach działalności pierwszej spółki wprowadził on na rynek rozwiązanie SaaS (ang. software as a service) do personalizacji produktów w e-handlu. Tym samym zapewnił sobie miejsce w najlepszym możliwym towarzystwie – w Europie bowiem rozwiązania dotyczące doskonalenia infrastruktury cyfrowej oraz oprogramowania stanowią główne dziedziny powstawiania start-upów. Ze względu na coraz większą automatyzację w intralogistyce, w której wszystkie procesy opierają się na wykorzystaniu wiedzy IT, w wielu przedsiębiorstwach w branży istnieje nadal ogromne zapotrzebowanie na działanie i optymalizację. Przykłady najlepszych praktyk zostaną pokazane podczas konferencji MHLC Europe.

W 2015 roku Philip Siefer założył drugi start-up. Jest on znany nie tylko ze zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska łańcucha dostaw, ale również  z nietypowych koncepcji marketingowych. Podczas konferencji MHLC Europe 2020 jego twórca będzie przemawiał na temat zrównowa-żonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Niezależnie od branży, zawsze istnieje sposób, by pogodzić kwestie zrównoważonego rozwoju i opłacalności. Żadna z nich nie może jednak istnieć kosztem po-stępu cyfrowegokomentuje Philip Siefer.

Jak wygląda w praktyce jego realizacja w dużym koncernie, na MHLC Europe 2020 pokaże Helmuth Ludwig, główny specjalista ds. technologii informacyjnej w Siemens AG. W swoim wystąpieniu wytłumaczy szczegółowo, na co muszą uważać przedsiębiorstwa w obliczu cyfrowej transformacji oraz jakie wynikają z tego możliwości optymalizacji.

Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany wiedzy; dzięki sąsiadującej wystawie czy towarzyszącemu MHLC Europe 2020 laboratorium przyszłości (ang. Future Lab) pozwoli również przekonać się na żywo, na miejscu o nowych cyfrowych koncepcjach w biznesie. W ramach ekspozycji laboratorium sześć wybranych start-upów zaprezentuje innowacyjne technologie dotyczące magazynowania i wykonawstwa. Nacisk położony zostanie na pokazanie takich rozwiązań jak Internet rzeczy, automatyzacja za pomocą robotyki, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość czy zaawansowane rozwiązania dotyczące oprogramowania.

Więcej informacji na: www.mhlc-europe.com/de

ZNAJDŹ NAS: