Cyfryzacja, automatyzacja i ciągniki: co czeka intralogistykę w 2019 roku?

Przedstawiamy intralogistyczne prognozy i trendy na 2019 rok według ekspertów branżowych oraz instytucji badawczych i firm konsultingowych.

2019-02-08 13:15:00

Choć wspólnym wątkiem wszystkich rozważań o przyszłości transportu wewnętrznego jest dziś koncepcja Przemysłu 4.0, w zależności od specjalizacji twórców raportów, podejścia i wykorzystanych danych w poszczególnych analizach akcenty rozkładają się nieco inaczej. Różnie określane także są horyzonty czasowe konkretnych zmian. Przyjrzeliśmy się trzem wydanym ostatnio raportom i wybraliśmy najciekawsze trendy mające mieć znaczenie w najbliższym roku.

STILL: Ciągniki

W przeddzień targów LogiMAT, na których zgodnie z zapowiedziami STILL ma zaprezentować swoje nominowane do IFOY 2019 automatyczne systemy zestawów transportowych – firma opublikowała raport poruszający kwestię, jak i dlaczego warto je wdrażać. Argumentując opłacalność zastosowania tego typu rozwiązań autorzy odwołują się do niedawnych doniesień Uniwersytetu Technicznego w Monachium. 

Respondenci przeprowadzonych przez tamtejszych naukowców badań kwestionariuszowych dotyczących zastosowania ciągników w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako ich główne zalety wymieniali:

  • Umożliwienie standaryzacji procesu dostaw (87 proc.)
  • Zmniejszenie wolumenu transportu (87 proc.)
  • Zredukowanie liczby wypadków (73 proc.)
  • Umożliwienie realizacji strategii przedsiębiorstwa (67 proc.)
  • Redukcję kosztów personelu (60 proc.)
  • Mniejsze obłożenie linii produkcyjnych (60 proc.)
  • Bezpieczeństwo i pewność dostarczenia ładunku (53 proc.)

Interpretując te wyniki eksperci STILL wskazują na fakt, że jeden ciągnik zastępujący kilka wózków widłowych emituje znacznie mniej hałasu, jest bardziej energooszczędny, wymaga do obsługi mniejszej liczby pracowników i prowadzi do ograniczenia kosztów operacyjnych i serwisowych. Oczywiste przy redukcji liczby pojazdów ograniczenie natężenia ruchu przyczynia się do minimalizacji występowania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Cykliczność i przewidywalność przejazdów pozwala z kolei na poprawę organizacji produkcji, wdrożenie systemu zamówień opartego na bieżącym, realnym popycie i – tym samym – zwiększenie wolumenu produkcji na tej samej powierzchni.

W raporcie Uniwersytetu Technicznego w Monachium zawarto także spostrzeżenia, że choć poziom automatyzacji systemów transportowych jest obecnie niski, będą one chętnie używane w przyszłości – także ze względu na rosnące możliwości techniczne cyfrowego wsparcia ich pracy.

Od czasu włączenia do Grupy KION firm LR Intralogistik oraz Dematic, poszerzanie oferty zestawów transportowych, ich indywidualizacja oraz automatyzacja należą do najdynamiczniej rozwijanych obszarów działalności STILL - mówi Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu STILL Polska – Wyrazem tego, jak dobrze trafiają one w bieżące potrzeby rynku mogą być: otrzymana w 2017 roku nagroda IFOY za ramę do automatycznego załadunku zestawów transportowych oraz tegoroczna nominacja rozwiązania, które idzie krok dalej i pozwala na całkowite zautonomizowanie dostaw na linie produkcyjne. Czujemy, że znaczenie produktów tego rodzaju będzie rosło – komentuje Włuka.

IDC: Automatyzacja

Amerykański potentat badań rynkowych, IDC, opublikował w końcu 2018 roku swoje prognozy dotyczące technologii w łańcuchach dostaw na najbliższy czas. Dziesięć sformułowanych w nim trendów polskim czytelnikom przybliża na swoim blogu nt. Supply Chain Management Dariusz Krasoń. W perspektywie rozpoczętego właśnie roku znaczenie mają mieć blisko ze sobą powiązane prognozy:

  1. By sprostać rosnącej w związku z rozwojem e-commerce konieczności realizacji zamówień pojedynczych sztuk towaru, w 2019 r. około 25 proc. przedsiębiorstw tego sektora ma w ujęciu globalnym podwoić inwestycje w automatyzację dystrybucji. (Prognoza 9: Automatyzacja dystrybucji)
  2. Do 2020 roku – zmiany muszą więc zostać zapoczątkowane już wkrótce – 65 proc. operacji w realizacji zamówień w e-commerce realizowana będzie przez roboty (Prognoza 3: Roboty)

Wśród pozostałych 8 prognoz, części których przypisano dłuższy, 3 – 5-letni horyzont czasowy urzeczywistnienia, znalazły się m.in. rozwój łańcuchów dostaw działających w oparciu o sztuczną inteligencję, automatyzacja relacji producent-dostawca oraz postęp w obszarze śledzenia przesyłek.

PwC: Cyfryzacja

W opublikowanej przez PwC Księdze Trendów w Transporcie i Logistyce Europy Środkowej i Wschodniej na 2019 rok opisano pięć głównych sił oddziałowujących na ten sektor i uszeregowano je w kolejności, w jakiej będą wywierać kluczowy wpływ na rynek transportu. Najbliższy rok ma zdefiniować trwająca już od jakiegoś czasu, postępująca cyfryzacja procesów operacyjnych i kontraktowych. Czynnikami napędzającymi związane z nią zmiany mają być: ewolucja zachowań konsumentów, brak wyspecjalizowanej siły roboczej, rosnąca dostępność technologii oraz modyfikacje w zakresie ochrony danych i regulacji pracy. Zjawisko cyfryzacji skategoryzowano jako przynoszące rozwiązania wysoce dojrzałe i mające bardzo duże znaczenie dla transportu i logistyki. Stąd też wniosek, że właśnie pod jej znakiem minie rozpoczynający się rok. Według ekspertów PwC w dalszej perspektywie rosnąć będzie waga: przesunięć w handlu międzynarodowym (m.in. wzrosty na linii Europa-Azja, rozwój infrastruktury, nowe szlaki oraz wojny handlowe i inne ograniczenia), powiązanych zmian z technologiami IT zmian w procesach (m.in. sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Big Data, Blockchain, nowe prawa o ochronie danych), ewolucji handlu wewnętrznego (m.in. dojrzałe e-commerce, dalsze zmiany zachowań konsumenckich, sharing economy) oraz zmian procesów zachodzących w kontekście postępu w dziedzinie maszyn (m.in. elektromobilność, koncentracja na zrównoważonym rozwoju, postęp technologiczny w zakresie maszyn transportowych).

(Źródło: Still)

ZNAJDŹ NAS: