Centrum dystrybucyjne zamknięte w niedzielę

22 września br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (dalej: „Projekt”). Ma on charakter obywatelski, a jego głównym inicjatorem jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Jeszcze przed pierwszym czytaniem Projektu eksperci analizujący to zagadnienie podkreślali, że skutki wprowadzenia ustawy odczuje także logistyka – i działalność w ramach wymienionych w projekcie: centrów logistycznych, centrów dystrybucyjnych, centrów magazynowych oraz terminali przeładunkowych.

2016-11-04 08:51:45

22 września br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (dalej: „Projekt”). Ma on charakter obywatelski, a jego głównym inicjatorem jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Jeszcze przed pierwszym czytaniem Projektu eksperci analizujący to zagadnienie podkreślali, że skutki wprowadzenia ustawy odczuje także logistyka – i działalność w ramach wymienionych w projekcie: centrów logistycznych, centrów dystrybucyjnych, centrów magazynowych oraz terminali przeładunkowych.
 
TEKST: Rafał Czyżyk, radca prawny „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego w Szczecinie”
 
Zasadniczo Projekt ma na celu ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele, z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności, oraz ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Mimo to po bliższym zapoznaniu się z tekstem Projektu nie ulega wątpliwości, że będzie on miał równocześnie wymierny wpływ na funkcjonowanie podmiotów z branży logistycznej, tym bardziej że zakazy w nim zawarte, a polegające nie tylko na handlu, ale też na sortowaniu czy dostawie towarów, mają obowiązywać do godziny 6 w poniedziałek.
 
Aktualnie zakaz pracy w placówkach handlowych uregulowany jest w przepisach Kodeksu pracy. Niemniej trzeba przypomnieć, iż praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. W konsekwencji więc handel w niedziele jest prawnie dopuszczalny i stanowi zjawisko powszechnie obecne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niedziela przypada w dzień ustawowo wolny od pracy.
Ograniczenia nie tylko dla sklepów i supermarketów
 
Co do zasady, Projekt odnosi się do instytucji i podmiotów gospodarczych, których główną działalnością jest handel hurtowy lub detaliczny – tak zwanych placówek handlowych. Są nimi „wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze, których główną działalnością jest działalność handlowa hurtowa i/lub detaliczna, a które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, magazynów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, składni, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych”.
 
Ponadto jednak Projekt przewiduje zakaz wykonywania w niedziele innych czynności sprzedażowych w sklepach, takich jak sortowanie czy magazynowanie produktów, co może utrudnić zatrudnianie osób w obszarach określonych jako „okołosprzedażowe”.
W skład osobnej grupy podmiotów, w których przewiduje się ograniczenie wykonywania wyżej wymienionych czynności, wchodzą:
 
„centrum logistyczne” – obiekt z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych, oraz udostępniający użytkownikom różne usługi dodatkowe, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami, „centrum magazynowe” – obiekt z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami, „terminal przeładunkowy” – obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą przeładunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi transportu oraz wykonywanie operacji na tych jednostkach w związku z ich składowaniem i użytkowaniem, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami, „centrum dystrybucyjne” – jednostka organizacyjna zajmująca się magazynowaniem towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami.
W tym kontekście pomysłodawcom chodziło również o ochronę wolnej od pracy niedzieli w tych podmiotach, które zatrudniają kilkaset tysięcy pracowników i zleceniobiorców. Dla osób zatrudnionych w centrach logistycznych i magazynowych Projekt przewiduje jednak wyjątek polegający na możliwości zatrudnienia w niedzielę pod warunkiem otrzymania zgody pracownika.
 
Cały artykuł przeczytasz w najnowszym wydaniu Nowoczesnego Magazynu
 
 

 

ZNAJDŹ NAS: