Palety i balety wózkami

Już po raz piąty operatorzy firm Raben i Fresh Logistics wzięli udział w konkursie wieńczącym cykl szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy w magazynie.

2018-12-11 15:56:26

Już po raz piąty operatorzy firm Raben i Fresh Logistics wzięli udział w konkursie wieńczącym cykl szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy w magazynie.

Wspólna akcja Grupy Raben i Akademii Bezpieczeństwa STILL to jeden z najciekawszych w Polsce przykładów budowania kultury organizacyjnej skupionej na bezpieczeństwie.

„Tańczący z Paletami” to inicjatywa z pięcioletnią już tradycją. Pomysł, by upowszechniać wśród pracowników zachowania pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa za pomocą konkursu dla operatorów powstał w 2014 roku w związku z realizacją w zakładach Rabena zajęć Akademii Bezpieczeństwa STILL (ABS). W ramach programu, eksperci firmy prowadzą instruktaże doszkalające dla operatorów, pozwalające odświeżyć i uzupełnić wiedzę na temat eksploatacji wózków widłowych. 

ABS - bo tak  mówimy o Akademii w STILL - była początkowo uzupełnieniem oferty sprzedaży wózków. Dziś stanowi już samodzielną markę i cieszy się rosnącą popularnością. Realizowany w jej ramach dla Rabena konkurs „Tańczący z Paletami” składa się z dwóch części analogicznych do struktury ABS. W pierwszej, teoretycznej, omawiane są dobre praktyki i pożądane zachowania. W drugiej, praktycznej, operatorzy wózków widłowych pokonują trasę z przeszkodami, wymagającymi dużej precyzji manewrowania - mówi Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska i jeden z prowadzących zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL.

Fakt, że akcja „Tańczący z Paletami” organizowana jest od 2014 rokrocznie przy entuzjazmie operatorów i kierownictwa Raben, świadczy dobrze nie tylko o samej firmie, ale także o świadomości wagi bezpieczeństwa w polskich magazynach. Inicjatywa pokazuje, że szkolenia nie muszą być nudne oraz że warto promować się jako pracodawca stawiający w centralnym punkcie zdrowie i życie operatorów.

Pierwsze miejsca w V ogólnopolskiej edycji „Tańczącego z Paletami” zajęli Michał Chmiel (w kategorii logistyka kontraktowa) i Adam Turaczyk (w konkurencji cross docking).

(Źródło: STILL Polska)

ZNAJDŹ NAS: