Czy warto inwestować w automatyczne regały wertykalne?

Nacisk na racjonalizację procesów w intralogistyce stale rośnie. Zautomatyzowane systemy magazynowe mogą przynieść wzrost produktywności, a zakup sterowanych komputerowo regałów windowych pozwala zaoszczędzić na magazynowaniu.

2019-03-06 13:20:42

Inwestowanie w systemy, które działają zgodnie z zasadą towar-do-człowieka, takie jak wertykalne regały windowe Shuttle XP lub wertykalne magazyny karuzelowe, np. Megamat RS, eliminuje niepotrzebne przemieszczanie się pracowników magazynu, a tym samym przyspiesza działania operacyjne. Dodatkowo sygnały optyczne lub wbudowane w jednostki wyświetlacze (systemy pick-to-light) wspomagają pracowników, dostarczając im informacji na temat umiejscowienia towarów i numeru do pobrania. Oprócz tego poszczególne zamówienia są pobierane w partiach, co również przyspiesza pracę.

Redukcja kosztów przez zmniejszenie zajmowanej powierzchni

Dzięki modułowej budowie wertykalne systemy windowe można precyzyjnie dopasować do wysokości magazynu – mogą być one znacznie wyższe niż tradycyjne regały. Systemy te umożliwiają również zaoszczędzenie powierzchni, która normalnie zostałaby wykorzystana jako ciągi komunikacyjne, po których poruszają się pracownicy i wózki transportowe. Dzięki temu zajmowaną powierzchnię można zmniejszyć nawet o 85%. 

Ponadto półki w regałach magazynowych można wyposażyć w specjalne przegródki i osprzęt zwiększający pojemność systemu, dzięki czemu znowu oszczędzamy przestrzeń potrzebną do zmagazynowania towaru.

Redukcja kosztów kompletacji

Kolejność przetwarzania przychodzących zamówień jest ustalana przez oprogramowanie. W procesie tym konsolidowane są poszczególne pozycje z różnych zamówień. Jeśli np. dany artykuł pojawia się w kilku zamówieniach, poszczególne pozycje są zestawiane razem, a artykuł jest pobierany z systemu magazynowego w partii tylko raz. Jednostkowe artykuły są następnie dodawane do poszczególnych zamówień z systemu buforowego znajdującego się na stanowisku pracy. Metoda kompletacji zamówień łączonych (batch picking) zwiększa liczbę przetwarzanych zamówień, ponieważ proces wyszukiwania, pobierania i odbierania artykułów jest wykonywany automatycznie i tylko raz.

Oznacza to, że zamówienia działu produkcji lub zamówienia klientów mogą być realizowane znacznie szybciej, co nie tylko pomaga zredukować koszty, ale także zwiększa efektywność finalizacji procesów w łańcuchu dostaw dzięki szybszemu przetwarzaniu i skróconemu czasowi wysyłki. 

Zmniejszenie kosztów związanych ze zwolnieniami chorobowymi

W miejscach pracy, gdzie wykorzystywane są dynamiczne systemy wyszukiwania kładzie się duży nacisk na ergonomię. Zasada towar-do-człowieka, na której systemy te zostały oparte, ogranicza potrzebę przemieszczania się pracowników po magazynie. Co więcej, artykuły są transportowane bezpośrednio na stanowiska pracy przez okna dostępu znajdujące się na wysokości pasa, co jest korzystne z ergonomicznego punktu widzenia. Pochylanie się i naciąganie, będące przyczyną wielu urazów, zwłaszcza w przypadku przenoszenia ciężkich przedmiotów, przestają już być konieczne.

Obniżenie kosztów związanych z błędami w kompletacji 

Pomyłki podczas kompletacji i wysyłki towaru generują koszty.  Nie tylko pobranie i dostawa błędnego zamówienia, ale również ponowne przyjęcie na magazyn odesłanego artykułu i zapakowanie właściwego produktu oznaczają stratę pieniędzy. Internetowi sprzedawcy detaliczni często pokrywają również opłaty związane ze zwrotami i ponoszą koszty kontroli, czyszczenia i ponownej wysyłki towaru. Koszty kumulują się z negatywnym skutkiem dla produktywności. Konwencjonalne systemy magazynowania charakteryzują się stosunkowo wysokim wskaźnikiem błędów.
Sterowane komputerowo systemy magazynowania i pobierania osiągają dokładność kompletacji na poziomie prawie 100%. W rezultacie przedsiębiorstwo oszczędza pieniądze za każdym razem, gdy unika błędu przy kompletacji. Dzięki wielu korzyściom dotyczącym kosztów i wydajności zwrot z inwestycji jest osiągany średnio już po roku lub dwóch. 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Kardex Remstar poprzez stronę www.kardex-remstar.pl lub odwiedzając stoisko frimy na targach Automaticon lub STOM CONTROL.

(Źródło: Kardex Remstar)

 

ZNAJDŹ NAS: