Jak skutecznie prowadzić Utrzymanie Ruchu?

Głównym zadaniem Służb Utrzymania Ruchu jest zapewnienie płynnej realizacji zleceń produkcyjnych poprzez utrzymywanie dostępności i pracy maszyn na jak najwyższym poziomie. Istotnym elementem jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i napraw w jak najkrótszym czasie.

2019-04-23 10:11:43

Ze względu na to, że utrzymanie ruchu nie jest jednorazowym, czy sporadycznym zdarzeniem w działalności zakładu, ale ciągłym procesem, wymaga ono odpowiedniego zaplanowania. W tym celu każde przedsiębiorstwo powinno dokonać dokładnej analizy własnych potrzeb, wymogów i procesów produkcyjnych, aby można było przyjąć optymalny, długofalowy plan działania.

Obecnie najczęstsze metody działania to:

Awaryjne prowadzenie Utrzymania Ruchu – jest to najmniej efektywna i najdroższa metoda polegająca na podjęciu działań w momencie awarii. Dużym problemem może okazać się brak dostępnych części lub innych zasobów do szybkiego przywrócenia sprawności.

Prewencyjne prowadzenie Utrzymanie Ruchu – jest to metoda zapobiegawcza. Polega ona na planowaniu i realizowaniu działań mających nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów. Ważnym elementem prewencji są okresowe przeglądy parku maszynowego, remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyn. Metoda prewencyjna może okazać się droga, ponieważ bardzo często okazuje się, że wymieniane części spokojnie mogłyby być jeszcze bezpiecznie eksploatowane.

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu – metoda ta polega na podjęciu działań na podstawie stanu technicznego. Zwykle prowadzona jest wobec najważniejszych maszyn i obiektów w zakładzie przemysłowym. To jedna z metod utrzymania ruchu, polegająca na optymalnym użytkowaniu maszyn. Oparta jest na przewidywaniu wystąpień awarii w przyszłości i podejmowaniu odpowiednich działań naprawczych, konserwujących i zapobiegawczych w odpowiednim czasie. Jest to możliwe dzięki ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń oraz stałemu monitorowaniu newralgicznych parametrów. 

Poprzez podejmowanie działań we właściwym momencie, metoda ta okazuje się być skuteczniejsza przy zapobieganiu, ale i usuwaniu awarii, niż prewencyjne utrzymanie ruchu.

Skuteczne Utrzymanie Ruchu wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. ORLEN OIL w ramach oferty Total Fluid Management oferuje możliwość przejęcia gospodarki smarowniczej. Współpraca na zasadach outsourcingu olejowego eliminuje koszty związane z zakupem specjalistycznych narzędzi, niezbędnych do sprawnej realizacji prac serwisowych, oraz uwolni potencjał własnych służb utrzymania ruchu. 

Z obserwacji w różnych zakładach przemysłowych wynika, że pracownicy odpowiedzialni za smarowanie nie posiadają kwalifikacji formalnych i odpowiedniej wiedzy jak efektywnie wykorzystywać środki smarne. Bardzo często zdarza się, że ten sam typ środa smarnego jest dublowany na różnych wydziałach lub liniach produkcyjnych. Powoduje to niepotrzebne koszty zakupu oraz magazynowania. Odpowiednie zarządzanie środkami smarnymi pozwala również na realizację dostaw w wymaganym czasie zapobiegając niepożądanym przestojom. ORLEN OIL w ramach TFM, oferuje możliwość rozliczania środków smarnych tylko z bieżącego zużycia, co pozwala ograniczyć wydatki bieżące.

Usługa Total Fluid Management obejmuje:

 • serwis układów smarowania maszyn w każdej gałęzi przemysłu
 • pełny monitoring układów chłodząco-smarujących w procesach obróbki skrawaniem metali
 • planowanie i realizację procesu dostaw (logistyka)
 • magazynowanie środków smarnych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych
 • monitoring środków smarnych w eksploatacji
 • gospodarkę odpadami
 • budowanie baz danych i narzędzi wspomagających wymianę informacji
 • wdrożenie systemu IT do zarządzania gospodarką olejową
 • szkolenia dla pracowników
 • pracę nad zwiększeniem efektywności i ekonomiczności procesów
 • POWER SERVICE - mobilne wsparcie grupy serwisowej

Współpraca z Orlen Oil w zakresie środków smarnych i filtrów  pozwala nie tylko uwolnić dział Służb Utrzymania Ruchu, ale również odciąża dział zakupów i magazyn.

(Źródło: Orlen Oil)

ZNAJDŹ NAS: