Studia dla logistyka z praktyką w zawodzie

Oferta studiów podyplomowych dla specjalistów z sektora logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw jest dość bogata. Jeśli jednak szukamy uczelni oferujących studia typu MBA skoncentrowane na tym konkretnym dziale gospodarki, okazuje się, że oferowane są one jedynie przez kilka uczelni w kraju.

2017-07-10 11:27:39
Oferta studiów podyplomowych dla specjalistów z sektora logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw jest dość bogata. Jeśli jednak szukamy uczelni oferujących studia typu MBA skoncentrowane na tym konkretnym dziale gospodarki, okazuje się, że oferowane są one jedynie przez kilka uczelni w kraju. 
 
TEKST: Miłosz Cieszyński
 
Dynamiczny rozwój sektora logistycznego wymaga od kadry zarządzającej stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Od lat jedną z najbardziej elitarnych form studiów dla menadżerów są studia typu MBA. Dostarczają one fachowej wiedzy na temat wielu aspektów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Oczywiście znaczącą część wiedzy z tym związanej można uznać za uniwersalną i dającą się zastosować w firmach z niemal każdej branży. Zasady zarządzania zespołem, finanse, marketing czy negocjacje co do zasady nie różnią się w poszczególnych branżach. Jednak studia skierowane do profesjonalistów muszą również odpowiadać ich specjalnościom i oczekiwaniom związanym z wykonywaną pracą. Dlatego właśnie niektóre uczelnie decydują się na profilowanie studiów i wprowadzanie modułów skierowanych do menedżerów konkretnych sektorów rynku.

Dla kogo MBA?
 
Rozwój w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw jest ważny zarówno dla kadry kierowniczej pionów operacji i produkcji, menedżerów przedsiębiorstw logistycznych i transportowo-spedycyjnych, jak i kierowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej zarządzających obszarami transportu i infrastruktury. Stąd zainteresowanie tego typu studiami powinno być dość duże. 
 
Jak podkreśla na swoich stronach Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, uczestnicy zdobędą umiejętność analizy i koordynacji złożonych procesów logistycznych w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Będą doskonalić wiedzę ekonomiczną i operacyjną z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania procesami biznesowymi – m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Zyskają także niezbędne kompetencje menedżerskie – przywództwo, zarządzanie zespołem, a także umiejętność zarządzania komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną oraz interkulturową, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją.
 
Od ogółu do szczegółu  
 
Większość studiów typu MBA rozpoczyna się od wspólnych dla wszystkich słuchaczy zajęć poświęconych tym aspektom zarządzania, które można zastosować w każdej firmie. Profilowanie i zajęcia z zakresu wybranej specjalizacji odbywają się w drugiej części studiów, czyli zazwyczaj na ostatnim semestrze.
 
Twórcy tego typu studiów podkreślają, że ich słuchacze przede wszystkim są menedżerami, a dopiero w dalszej kolejności specjalistami w danym obszarze, np. finansistą,  menedżerem  HR  itd. Taka  idea  przyświecała  twórcom pierwszych programów MBA. W dzisiejszym świecie jest to w dalszym ciągu świadoma polityka na tego typu studiach. Chodzi o to, by nauczyć się, jak funkcjonuje cała firma. Dzięki połączeniu osób z różnych branż studenci wymieniają się doświadczeniami biznesowymi z innymi menedżerami i przedsiębiorcami, których poznają na studiach.
 
Jak czytamy na stronach internetowych Akademii Leona Koźmińskiego, celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Ponadto celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw w procesach dystrybucji, zaopatrzenia i kooperacji produkcyjnej. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.
 
 
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw. W toku nauczania położymy nacisk też na umiejętności interpersonalne, bo bez efektywnego komunikowania się z innymi sprawne zarządzanie nie jest możliwe – mówi Sylwia Hałas-Dej, dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju w Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Koźmiński Executive Business School w Akademii Leona Koźmińskiego.
 
Podobne studia prowadzą również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, a do niedawna również Szkoła Bankowa w Gdyni.
 
W rekrutacji na 45–55 os. co roku średnio trzy osoby aplikowały na studia MBA w logistyce, dlatego w tym roku podjęliśmy decyzję o wycofaniu studiów z oferty, dziś program jest dostępny jedynie na zamówienie dla grup zamkniętych – mówi Izabela Bednarska, dyrektor programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. – Największym zainteresowaniem od 2011 r cieszą się studia MBA o profilu General. Chcąc poszerzyć ofertę, wprowadziliśmy w 2015 r. studia MBA w logistyce, niestety mimo dużego potencjału na rynku menedżerowie woleli studia o charakterze ogólnym, dające szersze spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem – tłumaczy.
 
Polski czy angielski?
 
Uczelnie, chcąc zachęcić potencjalnych słuchaczy, stawiają na międzynarodową współpracę i nowe formy kształcenia. Nierozłącznym elementem tego typu studiów są chociażby sesje networkingowe, gry decyzyjne czy analizy case study. 
 
W trakcie studiów szczególny nacisk kładziemy na szeroko rozumiany networking, wyminę doświadczeń między słuchaczami oraz kadrę, którą stanowią praktycy biznesu – mówi Izabela Bednarska. – Nasze studia przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton. Do wyboru są 2 ścieżki językowe: polskojęzyczna oraz angielsko-polska. Nowoczesne formy kształcenia oraz doskonała organizacja studiów na każdym poziomie nauczania to efekt współpracy z praktykami biznesu. Również dzięki temu tematyka studiów MBA w WSB w Gdańsku jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. Od 2016 r. mamy klasę profesjonalną w ratingu SEM Forum 2016 – wyjaśnia.
 
Również zajęcia na studiach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu odbywają się w dwóch językach. Dodatkowo słuchacze otrzymują potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w formie certyfikatu Candidate, który umożliwia uzyskanie tytułu European Master Logistician. Jest to najwyższy poziom kwalifikacji w obszarze logistyki, określony i certyfikowany przez National Certification Board European Logistics Association z siedzibą w Brukseli.
 
 
Uzyskanie certyfikatu Candidate European Master Logistician możliwe jest dzięki zgodności treści programowych studiów MBA ze standardem kwalifikacyjnym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Absolwenci studiów MBA in Logistics & Supply Chain Management po okazaniu w Krajowej Jednostce Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uzyskują certyfikat Candidate European Master Logistician. Dokument ten, oraz wymagany przez ELA staż zawodowy, jest przepustką do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, którego efekt stanowi przyznanie dożywotniego certyfikatu European Master Logistician.
 
Wiedza w cenie
 
W zależności od uczelni studia MBA trwają od 15 do 24 miesięcy, a zajęcia odbywają się zazwyczaj w weekendy, czyli od piątku do niedzieli. Wyjątkiem są dodatkowe wizyty studyjne w wybranych firmach w Niemczech organizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki, które odbywają się również w poniedziałki.
 
O ile sposób organizacji studiów jest w wielu uczelniach bardzo zbliżony, o tyle ich koszt różni się znacząco. Wyższa Szkoła Logistyki oferuje studia za 16 500 zł. Absolwenci tej uczelni mogą liczyć na zniżkę. Kontynuując naukę, zapłacą za studia 14 850 zł. W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku studia MBA kosztują 24 500 zł i trwają dwa lata. Natomiast nowo otwarty kierunek w Akademii Leona Koźmińskiego został wyceniony na 33 000 zł. Tu również absolwenci uprawnieni są do otrzymania zniżki i mogą odbyć studia za 29 700 zł.
 
Różnice w studiach dotyczą też procesu rekrutacji. We wszystkich uczelniach warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni. Oprócz tego wymagane jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego. W przypadku Akademii Leona Koźmińskiego konieczne jest co najmniej trzyletnie doświadczenie, natomiast Wyższa Szkoła Logistyki wymaga dwuletniego stażu na stanowisku kierowniczym. W czasie rekrutacji kandydaci wypełniają zazwyczaj krótki test. W poznańskiej uczelni ma on na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, który jest konieczny w czasie polsko-angielskich studiów. W warszawskiej akademii o przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test typu GMAT składa się z dwóch części: matematycznej – testującej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analizę zadań ilościowych oraz – analitycznej, sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i oceny planu działania. 
 
Oferta studiów MBA dla logistyków jest oczywiście dostępna również na zagranicznych uczelniach. Ich lista jest dość długa i obejmuje zarówno uczelnie europejskie (jak Uniwersytet w Dreźnie czy Wyższy Instytut Handlu Zagranicznego w Dunkierce), jak i bardziej egzotyczne ośrodki jak Uniwersytet Lotniczy w Emiratach Arabskich. 
 
Tekst opublikowany w Logistyce a Jakość 3(2017).
Zainteresował Cię? Chcesz zamówić prenumeratę? Wejdź na www.prenumerata.laj.pl
 
ZNAJDŹ NAS: