Deutsche Post DHL z nowym pionem DHL eCommerce Solutions

W związku ze szczególnym zainteresowaniem działalnością pocztową i paczkową w Niemczech i aby wykorzystać ogromne możliwości rozwoju w sektorze elektronicznego handlu, firma postanowiła dokonać modyfikacji w pionie PEP.

2018-10-11 17:48:20

W związku ze szczególnym zainteresowaniem działalnością pocztową i paczkową w Niemczech i aby wykorzystać ogromne możliwości rozwoju w sektorze elektronicznego handlu, firma postanowiła dokonać modyfikacji w pionie PEP.

Obszar działalności poczty i przesyłek w Niemczech będzie funkcjonował pod nazwą Post & Paket Deutschland i pozostanie pod tymczasowym przewodnictwem CEO Grupy Franka Appela. 

Działalność związana z międzynarodowymi przesyłkami oraz z biznesem e-commerce - poprzednio DHL Parcel Europe oraz DHL eCommerce – zostaną ustanowione jako osobny pion - DHL eCommerce Solutions pod przewodnictwem członka zarządu Kena Allena. 

Poświęcenie jednego pionu Grupy w pełni na niemiecką działalność pocztową i przesyłkową, zapewni lepsze wykonanie poprzednio ogłoszonego planu zmian w zakresie PEP. Plan ten obejmuje udoskonalone zarządzanie przychodami, pośrednie zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie produktywności. Jednocześnie, dzięki stworzeniu pionu DHL eCommerce Solutions, Grupa będzie mogła lepiej wykorzystać szanse w rozwijającym się sektorze logistyki handlu elektronicznego w Europie i na całym świecie. 

Rada Nadzorcza Deutsche Post AG mianowała Kena Allena na członka zarządu DHL eCommerce Solutions i przedłużyła jego umowę na rzecz Zarządu do roku 2022. Ken Allen w nowej roli będzie odpowiadać za przesyłki na rynku Europejskim i handel elektroniczny, które obecnie znajduje się w obrębie  odpowiedzialności PEP. Allen będzie odpowiedzialny za rozwiązania konsumenckie i innowacje, jego celem będzie dalszy rozwój strategii e-handlu na rzecz Grupy. 

Ken Allen pomyślnie ukształtował strategię DHL Express i poprowadził pion na bezprecedensową trajektorię wzrostu uwalniając jej ogromny potencjał i generując znaczne zyski. Dzięki ukierunkowaniu na klienta i zaangażowaniu pracowników, Ken wprowadził światowej klasy procesy w obrębie dywizji Express, czyniąc z niej najbardziej dochodowy pion Deutsche Post DHL Group. Nie mam wątpliwości, że pion DHL eCommerce Solutions odniesie wiele sukcesów dzięki umiejętnościom Kena, takich jak budowanie wartości dla klientów i inspirujący model przywództwa, jeśli chodzi o pracowników - powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Post DHL Group, Dr Nikolaus von Bomhard. 

John Pearson przejmie funkcję w Zarządzie DHL Express. Dołączył on do DHL Express w 1986 roku i pełnił funkcję dyrektora generalnego w rejonie Azja/Pacyfik, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak również pełnił funkcje w działach globalnej sprzedaży, marketingu i obsługi klienta pionu DHL Express jako globalny dyrektor handlowy. 

Cieszymy się, że John Pearson dołączył do naszego Zarządu. Odniósł wiele sukcesów i posiada szerokie zrozumienie działalności dywizji Express. Ma nie tylko bogate doświadczenie operacyjne i biznesowe, ale był także kluczowym członkiem zespołu liderów prowadzącego pion Express wraz z Kenem. Jestem pewien, że doświadczenie Johna będzie niezwykle cenne dla Zarządu, i że wprowadzi on DHL Express na nowy, jeszcze wyższy poziom w nadchodzących latach - powiedział dyrektor generalny Deutsche Post DHL Group, Frank Appel. 

Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(Źródło: Deutsche Post DHL)

ZNAJDŹ NAS: