Wentylacja obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

Odpowiednia jakość powietrza w budynku decyduje o dobrym samopoczuciu osób w nim przebywających. Powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej temperaturze czy wilgotności, negatywnie wpływa na naszą wydajność pracy i skupienie. Na rynku jest wiele rozwiązań służących do wentylacji pomieszczeń – które z nich wybrać? Jakimi kryteriami doboru się kierować? Co regulują aktualne dyrektywy i rozporządzenia?

2020-09-14 16:33:49

W obecnych czasach, gdy w każdej dziedzinie życia dąży się do zwiększenia sprawności energetycznej urządzeń, konieczność stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła to już nie tylko dobra wola użytkownika. Dyrektywy Unii Europejskiej wymuszają na inwestorach stosowanie energooszczędnych rozwiązań. Co więcej, od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8) minimalna sprawność cieplna wszystkich systemów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych do budynków niemieszkalnych musi wynosić 73% (sprawność powinna być wyznaczona przy różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a powietrzem usuwanym wynoszącej 20 K oraz przy maksymalnym zbilansowanym strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego). Ponadto przepisy narzucają wymogi co do samej konstrukcji urządzenia i układów sterowania.

Wentylacja bezkanałowa

W tym artykule chcielibyśmy skupić się na zdecentralizowanej wentylacji bezkanałowej. Systemy te są dużo prostsze w montażu i eksploatacji. Brak konieczności stosowania kanałów w znacznym stopniu ułatwia ich zaprojektowanie oraz zdecydowanie obniża koszty inwestycyjne. Można je stosować praktycznie w każdego typu obiektach. Aby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego i jego prawidłową dystrybucję, na danym obiekcie montuje się kilka niezależnych jednostek. Wyłączenie z pracy jednej z nich nie wpływa na pracę pozostałych, dzięki czemu nie występują przerwy w dostarczeniu świeżego powietrza do obiektu.

Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła OXeN

Jak już zostało powiedziane na wstępie, system wentylacji powinien zapewniać użytkownikom komfort, a zatem nie powodować przeciągów, dostarczać powietrze o odpowiedniej temperaturze i nie generować uciążliwego hałasu. Z takich właśnie założeń wyszli projektanci jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła OXeN. Zostały one stworzone po to, aby ułatwić projektowanie, montaż i obsługę urządzeń wentylacyjnych. OXeN jest również idealnym rozwiązaniem dla obiektów poddawanych renowacji. Architektura takich budynków często uniemożliwia prowadzenie kanałów czy instalowanie dodatkowych konstrukcji montażowych. Lekka i zwarta konstrukcja jednostek OXeN wychodzi naprzeciw takim ograniczeniom.

Urządzenia, jako jednostki kompaktowe, wyposażone są w kompletne układy sterowania i gotowe do pracy od razu po dostarczeniu do obiektu – to urządzenia typu Plug&Play. Kontrola ich pracy jest prosta i intuicyjna, można powiedzieć, że urządzenia po pierwszej konfiguracji są bezobsługowe. T-box, sterownik z wyświetlaczem dotykowym, zapewnia szybką konfigurację urządzenia oraz dostarcza wszystkich informacji o stanie ich pracy urządzenia. Ponadto zarządzanie jednostkami wentylacji bezkanałowej może odbywać się z poziomu BMS.

Wentylacja obiektów pociąga za sobą znaczne koszty związane z instalacją oraz eksploatacyjne. OXeN pozwala na ich znaczne obniżenie – brak potrzeby prowadzenia instalacji kanałowej, mniejsze zapotrzebowanie energetyczne to tańszy kocioł, pompy oraz instalacja, a także tańszy transport i magazynowanie (OXeN został zaprojektowany tak, aby zmieścił się na jednej palecie wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz automatyką). Dużą oszczędność energii urządzenie zawdzięcza dwóm wymiennikom krzyżowym, które odbierają ciepło z powietrza wyrzucanego na zewnątrz budynku i powtórnie wykorzystują je do ogrzania powietrza nawiewnego do strefy przebywania ludzi. Dwustopniowy odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego zapewnia wysoką sprawność, dzięki czemu koszty eksploatacyjne również są dużo niższe. W zakresie eksploatacji urządzenie zapewnia także niskie koszty związane z czyszczeniem i serwisowaniem urządzenia, wynikające z łatwego dostępu do filtrów i wymienników odzysku ciepła.

(Źródło: Flowair)

ZNAJDŹ NAS: