Cyfryzacja w intralogistyce

Cyfryzacja to jeden z najważniejszych megatrendów zmieniających współczesną gospodarkę i logistykę. Nowe modele biznesowe, pionierskie usługi i aplikacje definiują dziś reguły gry w transporcie wewnętrznym – powoli także w Polsce.

2019-04-19 08:30:40

Chcąc uczestniczyć i wygrywać w wyścigu o klientów na dynamicznie zmieniającym się globalnym rynku logistycznym, nieustannie trzeba szukać okazji do podnoszenia wydajności obsługi łańcucha dostaw oraz tworzenia w jego ramach wartości dodanej. Ze względu na powszechną dostępność urządzeń mobilnych i Internetu oraz niezwykle szybki rozwój technologii ICT jedną z wiodących ról w zwiększaniu korzyści z procesów intralogistycznych odgrywa dziś oprogramowanie i wszelkie cyfrowe platformy dostępu do danych i ich analizy.

Od kilku edycji na pierwszym planie międzynarodowych targów branżowych są wątki cyfryzacji. Mimo to potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorstw w tym zakresie jest wciąż ogromny – mówi Paweł Włuka, dyrektor marketingu STILL Polska.Według wydanego przez Komisję Europejską raportu DESI 2018 (Digital Economy and Society Index) w dziedzinie integracji technologii cyfrowych w biznesie zajmujemy w UE przedostatnie miejsce. Badania GUS-u wskazują na dużą rozbieżność w stosowaniu chmur obliczeniowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W 2018 roku wykorzystywało je 8,8 proc. małych i 42,7 proc. dużych firm – 11,5 proc.  ogółem. Choć na przestrzeni ostatnich dwóch lat sytuacja uległa poprawie (w 2016 roku wartości wynosiły odpowiednio: 6,3; 31,1 oraz 8,2 proc.), to prawdziwy boom dopiero przed nami. Wraz ze wzrostem dostępności rozwiązań cyfrowych i w naszym kraju rewolucja powinna ruszyć przemysłowa rewolucja 4.0 – przewiduje Paweł Włuka.

Spodziewając się, że mogą one wkrótce zmienić sposób myślenia o procesach transportu wewnętrznego, przyglądamy się rozwiązaniom nominowanym do tegorocznej nagrody IFOY w kategorii software.

Precyzyjne nadajniki bezpieczeństwa

Do nagrody IFOY dla najlepszego oprogramowania intralogistycznego 2019 roku nominowano trzy produkty odwołujące się do zupełnie innych potrzeb. Pierwszym z nich jest radiowy system wywołujący określone reakcje infrastruktury i wózków widłowych, które znajdą się w zasięgu jego nadajników. Daje na przykład możliwość kontroli, czy pojazd jest odpowiednio wyposażony i autoryzowany, by wjechać do konkretnej strefy zakładu. Od odczytanej konfiguracji uzależnia otwieranie prowadzących do niej drzwi. W przypadku zastosowania w pobliżu ramp i ruchliwych skrzyżowań system pozwala automatycznie zredukować do minimum prędkość wszystkich wózków w zasięgu lub wyświetlić na ekranach ostrzeżenie dla operatorów. Jury IFOY zwraca uwagę na elastyczność rozwiązania i możliwość jego zastosowania w już funkcjonujących pojazdach i magazynach. Jako główną korzyść z wdrożenia eksperci postrzegają poprawę bezpieczeństwa bez wpływu na wydajność procesów – przede wszystkim dzięki precyzyjnemu doborowi podejmowanych działań do sytuacji i wózków.

Modułowe zarządzanie flotą

Drugim z nominowanych rozwiązań jest modułowy system zarządzania flotą, którego wyróżnikiem jest dostępność z poziomu dowolnej przeglądarki i urządzenia – z każdego miejsca, gdzie jest Internet – oraz możliwość doboru spośród dziewięciu aplikacji optymalizacyjnych – w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Za główne źródło korzyści dla klienta eksperci IFOY uznali kompleksowość i uniwersalność rozwiązania. Nie tylko pozwala ono na indywidualizację sposobu użytkowania aplikacji, dając możliwość uruchomienia na dowolnym sprzęcie z dostępem do sieci oraz ustawiania dogodnego kanału wysyłania powiadomień, ale także obsługuje wszystkie wózki - niezależnie od producenta – i łączy w jednej bazie danych komplet informacji, dotychczas często rozproszonych po różnych systemach.

Wysoka dostępność i możliwość indywidualizacji to wspólne cechy nowych rozwiązań software’owych firmy STILL. Zarówno nominowany do IFOY 2019 STILL neXXt fleet, jak i wprowadzone ostatnio do naszej oferty narzędzie cyfryzacji list kontrolnych - STILL PreOp - można uruchomić na smartfonie i precyzyjnie dostosować do swoich potrzeb. Motto, któremu podporządkowane są nasze rozwiązania cyfrowe, brzmi: „prosto i sprytnie”. Wierzę, że to klucz do ich popularności także na polskim rynku – mówi Paweł Włuka.

Gabaryty sczytywane „w locie”

Trzeci i ostatni z nominowanych programów to zdalny, automatyczny „ładunkomierz”. Kiedy wózek przejeżdża z „obiektem” przez bramkę, algorytm porównuje masę pojazdu z obciążeniem i bez, obliczając ciężar towaru. Na podstawie realizowanego jednocześnie nagrania tworzy trójwymiarowy model ładunku i identyfikuje jego kod kreskowy. Dzięki temu do obiektu przypisywany jest w systemie mu komplet informacji pozwalających trafnie określić koszt jego transportu i lepiej gospodarować przestrzenią załadunkową - w oparciu nie o deklaracje i szacunki, ale rzeczywiste parametry. Wszystko to w czasie rzeczywistym, bez potrzeby zatrzymywania się pojazdu. Rozwiązanie ma być odpowiedzią na sytuację, w której 15 proc. palet kwalifikowanych jest obecnie do niższej taryfy transportowej niż powinno. Według szacunków wdrożenie „ładunkomierza” na szeroką skalę mogłoby zwiększyć obroty firm oferujących przewozy drobnicowe nawet o 5 proc. Który z trzech programów zostanie przez jury IFOY 2019 uznany za najlepszy, dowiemy się w kwietniu.

(Źródło: Still)

 

ZNAJDŹ NAS: