Zaprenumeruj nasze czasopisma: Nowoczesny Magazyn i Logistyka a Jakość
ORGANIZUJEMY:


Nowoczesny Magazyn

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.


Artykuł Systemy składowania

2017-06-13

LUKSUS W MAGAZYNIE!

LUKSUS W MAGAZYNIE!

Konieczność wymiany uszkodzonych słupów może być prawdziwym wyzwaniem dla każdego „zapracowanego” magazynu. Szczególnie w sezonie, kiedy jest naprawdę gorąco, kiedy praca w magazynie nie ustaje nawet na chwilę, myśl o takim wysiłku kosztowo – organizacyjnym zwykle prowadzi do frustracji wszystkich osób w to zaangażowanych.

URZADZENIE W TRAKCIE NAPRAWY PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU / KONTROLA PO NAPRAWIE SŁUPA

Z hydrauliczną metodą naprawy ROS, magazyny w całej Polsce mogą korzystać z luksusu pozostawienia towaru na regałach i braku konieczności demontowania regałów. Naprawa odbywa się przy pełnym obciążeniu, a więc korzyści dla firmy są istotne;

  • ten luksus w dodatku ogranicza koszty (w porównaniu z całym procesem tradycyjnej wymiany słupów na nowe naprawa metodą ROS jest tańsza średnio od 30% do 80% w zależności od wysokości słupa regałowego i komplikacji demontażu regału),
  • naprawa odbywa się przy pełnym obciążeniu regałów – nie ma potrzeby zdejmowania palet z regału. Brak dodatkowych operacji związanych ze zdejmowaniem i załadunkiem z powrotem palet z towarem eliminuje możliwość ich uszkodzenia, które może być bardzo kosztowne,
  • brak konieczności wyłączania z pracy części magazynu, na której odbywa się praca naprawcza. Dwuosobowa ekipa ROS nie zakłóca pracy innym osobom pracującym w magazynie,
  • oszczędność czasu; naprawa jednego słupa zajmuje ok. 30 minut. W przypadku wymiany słupa ten czas wydłuża się często do 2-4 godzin (uwzględniając pracę operatora wózka widłowego, który musi rozładować dwa pola regałowe i je ponownie załadować),
  • szybka reakcja na zgłoszoną awarię (w przypadku posiadania odpowiedniej matrycy na miejscu oczekiwanie na naprawę może trwać do kilku dni, natomiast oczekiwanie na nowe słupy trwa standardowo od 5 do 8 tygodni),
  • jednak najlepszym argumentem przemawiającym za metodą ROS jest również ochrona środowiska.

USZKODZONE SŁUPY REGAŁOWE MOŻNA NAPRAWIĆ!

 

 

Po naprawie słup odzyskuję swoją pierwotną nośność i jest zgodny z normą PN – EN  15635

 Czy producent musi wyrazić zgodę na naprawę? Nie. Branżowy Zakład Ubezpieczeń w Niemczech na posiedzeniu komisji eksperckiej ds. Techniki transportu i magazynowania”, zakres „Wyposażenie i urządzenia magazynowe”, w dniu 16.02.2011r., w którym uczestniczyli także m.in. producenci regałów i firmy naprawiające regały, zajął się on zgodnie z broszurą Branżowego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych dla pracowników handlu i logistyki towarów pod tytułem „Bezpieczeństwo regałów” wymogiem przewidzianym w rozdziale 9.7.1 normy DIN EN 15635 i wskazówką zawartą w krajowym wstępie do normy. Na posiedzeniu komisja doszła do następującego wniosku:
 

„Naprawy regałów mogą być przeprowadzane co do zasady także przez niebędącą producentem regału firmę bez zgody producenta. Warunkiem tego jest, aby naprawa zagwarantowała i potwierdziła użytkownikowi, że wytrzymałość regału jest co najmniej tak dobra, jak wytrzymałość regału nowego. Na żądanie organów (na przykład organu ds. kontroli działalności gospodarczej lub branżowego zakładu ubezpieczeń wypadkowych) naprawiający musi przedłożyć świadectwo potwierdzające odpowiednią wytrzymałość. Świadectwo takie musi się opierać na obliczeniach i przeprowadzonych próbach.”     

Naprawa metodą ROS została sprawdzona w zakresie bezpieczeństwa przez niezależne jednostki certyfikujące m.in. DEKRA (Niemcy), Instytut Dr Moll (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Oxfordzie oraz Packer Engineering (USA) oraz Bureau Veritas (Francja).

Przykładowe realizacje:

PRZED NAPRAWĄ / PO NAPRAWIE 

 

Elżbieta Kozłowska-Adamczak
Więcej informacji na stronie : http://www.rospolska.pl/

 

 

facebook
MAPA
PALET
MAPA
REGAŁÓW
MAPA OGUMIENIA
MAPA
NACZEP
POLECAMY NOWOŚCI WYDAWNICZE
KALENDARZ


Partner:

Pracuj w logistyce
Lokalizacja: łódzkie
Dodano: 2018-12-19
Lokalizacja: łódzkie
Dodano: 2018-12-19
Lokalizacja: lubuskie
Dodano: 2018-12-18