Zaprenumeruj nasze czasopisma: Nowoczesny Magazyn i Logistyka a Jakość
ORGANIZUJEMY:


Nowoczesny Magazyn

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.


Artykuł Edukacja

2017-07-10

Studia dla logistyka z praktyką w zawodzie

Studia dla logistyka z praktyką w zawodzie
Oferta studiów podyplomowych dla specjalistów z sektora logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw jest dość bogata. Jeśli jednak szukamy uczelni oferujących studia typu MBA skoncentrowane na tym konkretnym dziale gospodarki, okazuje się, że oferowane są one jedynie przez kilka uczelni w kraju. 
 
TEKST: Miłosz Cieszyński
 
Dynamiczny rozwój sektora logistycznego wymaga od kadry zarządzającej stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Od lat jedną z najbardziej elitarnych form studiów dla menadżerów są studia typu MBA. Dostarczają one fachowej wiedzy na temat wielu aspektów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Oczywiście znaczącą część wiedzy z tym związanej można uznać za uniwersalną i dającą się zastosować w firmach z niemal każdej branży. Zasady zarządzania zespołem, finanse, marketing czy negocjacje co do zasady nie różnią się w poszczególnych branżach. Jednak studia skierowane do profesjonalistów muszą również odpowiadać ich specjalnościom i oczekiwaniom związanym z wykonywaną pracą. Dlatego właśnie niektóre uczelnie decydują się na profilowanie studiów i wprowadzanie modułów skierowanych do menedżerów konkretnych sektorów rynku.

Dla kogo MBA?
 
Rozwój w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw jest ważny zarówno dla kadry kierowniczej pionów operacji i produkcji, menedżerów przedsiębiorstw logistycznych i transportowo-spedycyjnych, jak i kierowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej zarządzających obszarami transportu i infrastruktury. Stąd zainteresowanie tego typu studiami powinno być dość duże. 
 
Jak podkreśla na swoich stronach Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, uczestnicy zdobędą umiejętność analizy i koordynacji złożonych procesów logistycznych w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Będą doskonalić wiedzę ekonomiczną i operacyjną z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania procesami biznesowymi – m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Zyskają także niezbędne kompetencje menedżerskie – przywództwo, zarządzanie zespołem, a także umiejętność zarządzania komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną oraz interkulturową, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją.
 
Od ogółu do szczegółu  
 
Większość studiów typu MBA rozpoczyna się od wspólnych dla wszystkich słuchaczy zajęć poświęconych tym aspektom zarządzania, które można zastosować w każdej firmie. Profilowanie i zajęcia z zakresu wybranej specjalizacji odbywają się w drugiej części studiów, czyli zazwyczaj na ostatnim semestrze.
 
Twórcy tego typu studiów podkreślają, że ich słuchacze przede wszystkim są menedżerami, a dopiero w dalszej kolejności specjalistami w danym obszarze, np. finansistą,  menedżerem  HR  itd. Taka  idea  przyświecała  twórcom pierwszych programów MBA. W dzisiejszym świecie jest to w dalszym ciągu świadoma polityka na tego typu studiach. Chodzi o to, by nauczyć się, jak funkcjonuje cała firma. Dzięki połączeniu osób z różnych branż studenci wymieniają się doświadczeniami biznesowymi z innymi menedżerami i przedsiębiorcami, których poznają na studiach.
 
Jak czytamy na stronach internetowych Akademii Leona Koźmińskiego, celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Ponadto celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw w procesach dystrybucji, zaopatrzenia i kooperacji produkcyjnej. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.
 
Czytaj więcej:
1 2 3 > >>
 

facebook
MAPA
PALET
MAPA
REGAŁÓW
MAPA OGUMIENIA
MAPA
NACZEP
POLECAMY NOWOŚCI WYDAWNICZE
KALENDARZ


Partner:

Pracuj w logistyce
Lokalizacja: zagranica
Dodano: 2018-10-12
Lokalizacja: zagranica
Dodano: 2018-10-10
Lokalizacja: zagranica
Dodano: 2018-10-06