Zaprenumeruj nasze czasopisma: Nowoczesny Magazyn i Logistyka a Jakość
ORGANIZUJEMY:


Nowoczesny Magazyn
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz jego kontrahentów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

AKTUALNOŚĆ Transport

2012-07-17

Kuehne + Nagel ze statusem Zarejestrowanego Agenta Cargo

Kuehne + Nagel ze statusem Zarejestrowanego Agenta Cargo

Firma Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jedna z największych firm logistycznych na świecie, jako pierwsza firma spedycyjna w Polsce uzyskała status Zarejestrowanego Agenta Cargo od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pierwszym certyfikowanym biurem spedycji lotniczej został Poznań.

Firma Kuehne + Nagel wykorzystując nowe regulacje, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 300/2008 z dnia 11 marca 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego, zdecydowała się na podjęcie odpowiednich działań w celu uzyskania statusu Zarejestrowanego Agenta Cargo dla firmy spedycyjnej.

Przygotowany przez firmę Program Ochrony został zaakceptowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) zgodnie z postanowieniami pkt 6.4.1.2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 i służby współpracujące tj. policje, Służby Ochrony Lotniska, Urząd Celny oraz włascicieli terminalu cargo. Oznacza to, że firma Kuehne + Nagel zapewnia bezpieczny łańcuch dostaw, a przesyłki pochodzą od „uznanego/ znanego nadawcy.

Dla klientów oznacza to możliwość zwolnienia przesyłek cargo z kontroli bezpieczeństwa ładunków, przyspieszenie procesu obsługi ładunków w portach wysyłkowych w Warszawie i krajach Unii Europejskiej, obniżenie kosztów obsługi handligowej przesyłek, a także wzrost wiarygodności zarówno firmy spedycyjnej jako zarejestrowanego agenta oraz firmy eksportującej towar jako znany/ uznany nadawca na rynku transportu lotniczego.

Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy firmą eksportującą towar a firmą spedycyjną funkcjonującą na rynku jako zarejestrowany agent gwarantuje przygotowanie wspólnych procedur i działań zgodnych z normami ochrony i bezpieczeństwa w stopniu wystarczającym, aby możliwy był przewóz ładunku każdym statkiem powietrznym.  Firma Kuehne + Nagel będzie posiadała w Polsce do końca 2012 roku trzy certyfikowane lokalizacje spedycji lotniczej tj. Poznań (certyfikowany w marcu 2012), Warszawe i Kraków. Pierwszą lokalizacją posiadającą status zarejesrtrowanego agenta jest biuro transportu lotniczego Poznań- Ławica.

„Podjeliśmy sie zadania zdobycia statusu zarejestrowanego agenta cargo z myślą o naszych klientach. Proces przesyłki będzie nie tylko szybszy ale i tańszy, co pozwoli naszym obecnym i przyszłym klientom na spore oszczędności.. Bazując na zdobytym doświadczeniu podczas przygotowań do certyfikacji biura w Poznaniu, będziemy służyli pomocą naszym klientom w ustaleniu wspólnego bezpiecznego łańcucha dostaw. Dla klientów, którym proponujemy połączenia samolotami towarowymi udostępnimy odpowiednie Instrukcje dotyczące Ochrony Lotnictwa i nadajemy statusu uznanego nadwcy, którego nominuje zarejestrowany agent. Klientom korzystającym zarówno z samolotów pasażerskich, towarowych i pocztowych oferujemy doradztwo i pomoc merytoryczną w stworzeniu wspólnych procedur ochrony w uzyskaniu statusu znanego nadwcy “ – powiedziała Jolanta Małachowska Manager Spedycji Lotniczej w Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

facebook
MAPA
PALET
MAPA
REGAŁÓW
MAPA OGUMIENIA
MAPA
NACZEP
POLECAMY NOWOŚCI WYDAWNICZE
KALENDARZ


Partner:

Pracuj w logistyce
Lokalizacja: łódzkie
Dodano: 2018-04-21
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Dodano: 2018-04-21
Lokalizacja: śląskie
Dodano: 2018-04-21