Zaprenumeruj nasze czasopisma: Nowoczesny Magazyn i Logistyka a Jakość
ORGANIZUJEMY:


Nowoczesny Magazyn

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.


AKTUALNOŚĆ Operatorzy logistyczni

2018-08-31

Agility podsumowuje pierwszą połowę roku

Agility podsumowuje pierwszą połowę roku

Firma Agility ogłosiła wyniki za 2. kwartał i podsumowała swoją działalność na świecie i w Polsce w pierwszej połowie 2018 roku. 

W 2 kwartale 2018 zysk netto Agility wzrósł o 18,7 proc. do 20 mln KWD (66 mln USD). Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 37,1 mln KWD (122,5 mln USD) i zwiększył się o 13,6 proc. Przychody Agility wzrosły o 12,3 proc. do poziomu 384,2 mln KWD (1,2 mld USD).

W pierwszym półroczu 2018 zysk netto Agility wyniósł 38,9 mln KWD (128,5 mln USD) i zwiększył się o 24 proc. EBITDA wzrosła o 18 proc. do 74,8 mln KWD (247 mln USD). Firma osiągnęła przychody na poziomie 756 mln KWD (2,5 mld USD), o 14,1 proc. większe niż w analogicznym okresie ub.r.

Wyniki za 2. kwartał były zgodne z oczekiwaniami i tendencją wzrostową naszej firmy. Bardzo dobre rezultaty osiągnęła Grupa Infrastructure, podobnie jak firmy specjalizujące się w usługach logistycznych, dla których był to kolejny kwartał wzrostu liczby obsługiwanych przesyłek i przychodów, osiągniętego mimo utrzymującej się presji cenowej - mówi Tarek Sultan, wiceprzewodniczący rady nadzorczej i CEO Agility.

Agility Global Integrated Logistics (GIL) - zintegrowane rozwiązania logistyczne

Strategia biznesowa GIL, ukierunkowana na rozwój szlaków handlowych, optymalizację produktywności oraz oferowanie klientom szytych na miarę rozwiązań logistycznych, także teraz zapewniła osiągnięcie dobrych wyników. W 2. kwartale przychody brutto GIL wzrosły o 13,4 proc. do 289,3 mln KWD (955 mln USD). Przychody netto, głównie dzięki spedycji i logistyce kontraktowej, zwiększyły się o 5 proc. do 66,7 mln KWD (220,3 mln USD). Wskaźniki wzrostu przychodów i przychodów netto w pierwszej połowie roku wyniosły odpowiednio 14,5 proc. (567,4 mln KWD -1,8 mld USD) i 6,4 proc. (131,3 mln KWD - 433,7 mln USD).

W 2. kwartale Agility poprawiło wyniki w obszarze spedycji lotniczej, głównie dzięki wzrostowi wolumenu przesyłek o 14 proc. i stabilizacji dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przychody netto ze spedycji lotniczej wzrosły o 21,9 proc., natomiast w pierwszej połowie roku o 20,3 proc. W 2. kwartale firma odnotowała też znaczący wzrost wolumenu w transporcie morskim, towarzyszył mu jednak spadek rentowności. Wolumen kontenerów zwiększył się o 8,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W 2 kwartale przychody netto w spedycji morskiej zwiększyły się o 7,4 proc oraz o 7,3 proc. w pierwszej połowie roku. Uwzględniając poszczególne regiony, najlepsze wyniki w spedycji lotniczej i morskiej Agility odnotowało w obu Amerykach, Azji-Pacyfiku oraz Europie. 

W obszarze logistyki kontraktowej firma rozwijała się stabilnie, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i Azji-Pacyfiku. W 2. kwartale przychody netto z tej działalności wzrosły o 3,2 proc, natomiast w pierwszej połowie roku o 4,5 proc. 

Marża netto GIL w Q2 wyniosła 23 proc., i spadła w porównaniu z 24,9 proc. osiągniętymi rok wcześniej. To wynik obniżenia rentowności w spedycji drogowej oraz logistyce kontraktowej, głównie na Bliskim Wschodzie i w Europie. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 9,3 mln KWD, a marża EBITDA - 3,2 proc., w porównaniu do 3,6 proc. w analogicznym kwartale ub.r. W pierwszej połowie roku EBITDA wzrosła o 13,3 proc. do 16,8 mln KWD (55,5 mln USD), marża EBITDA pozostała na poziomie 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r.

GIL przyspiesza transformację cyfrową usług, co ma zwiększyć wydajność procesów, umożliwić wdrażanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych oraz zapewnić lepszą komunikację z klientami. 

Grupa Infrastructure (Agility Industrial Estate, Tristar, NAS, GCS, UPAC)

W 2. kwartale zysk operacyjny EBITDA grupy Infrastructure wzrósł o 16,8 proc. do 31,3 mln KWD (103,4 mln USD), przychody zwiększyły się o 9,5 proc. do 97,5 mln KWD (322,1 mln USD). W pierwszej połowie roku EBITDA zwiększyła się o 20,1 proc., przychody o 14,8 proc. 

Agility Industrial Real Estate poprawiło wydajność operacji w Kuwejcie. Firma zakończyła 1. etap budowy obiektów magazynowych o powierzchni 80 tys. m² w Rijadzie i rozpoczęła kolejny, dzięki czemu w przyszłym roku zyska dodatkowe 120 tys. m². Ekspansja w Afryce przebiega zgodnie z planem, firma umocniła pozycję w Ghanie i przygotowuje się do inwestycji w Mozambiku, Nigerii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tristar, specjalizujący się w logistyce paliw, kontynuuje inwestycje i dywersyfikację działalności przez zwiększenie liczby ładunków i rozszerzanie zasięgu geograficznego. Pozycja National Aviation Services (NAS) w Kuwejcie jest stabilna, na osiągnięcie dobrych wyników wpłynęła działalność na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Afganistanie i Ugandzie. W 2. kwartale wyniki poprawił też GCS specjalizujący się w cyfryzacji rozwiązań celnych. Firma zarządza obsługą celną w kuwejckich portach i wprowadza kolejne usługi modernizujące procesy celne. W tym okresie wzrosły też przychody UPAC, głównie dzięki wynikom oddziałów działających w porcie lotniczym w Kuwejcie i innych lokalizacjach w tym kraju. Budowa gigantycznego centrum handlowego Reem Mall w Abu Zabi przebiega zgodnie z planem.

Agility Logistics w Polsce

W pierwszym półroczu 2018 polski oddział Agility Logistics utrzymał dynamiczne tempo rozwoju i osiągnął bardzo dobre wyniki. Obroty Agility Logistics wzrosły o 36 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w spedycji lotniczej, gdzie obroty przekroczyły zakładane plany o 65 proc. i wzrosły aż o 87 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Drugim segmentem usług, gdzie firma osiągnęła bardzo dobre wyniki, jest spedycja kolejowa w relacji Daleki Wschód - Polska - Europa. Dobrą dynamikę wzrostu utrzymano w spedycji morskiej, natomiast niewielkie spowolnienie odnotowano w spedycji drogowej. W tym okresie Agility Logistics pozyskało kolejnych klientów, głównie z branży energetycznej, motoryzacyjnej, przemysłowej i spożywczej. 

Dzięki pracy świetnego zespołu profesjonalistów Agility Logistics utrzymaliśmy bardzo dobrą dynamikę wzrostu, praktycznie w każdym segmencie usług znacznie przekraczając wcześniejsze założenia, w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku nawet o ponad 20 proc. W tym okresie zwiększyliśmy też zatrudnienie, wzmacniając działy spedycji lotniczej, morskiej, drogowej oraz pricingu. W drugiej połowie roku zamierzamy utrzymać dwucyfrowy wzrost przychodów, konsekwentnie budując pozycję Agility Logistics jako operatora logistycznego z globalnym, sieciowym zapleczem logistycznym, wyspecjalizowanego w obsłudze rynków wschodzących, stawiającego na cyfryzację usług i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Kluczowe znaczenie będą miały dla nas inwestycje w rozwój pracowników i zapewnienie przyjaznego miejsca pracy, zgodnie z hasłem „Agility - great place to work” - mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, country manager Agility Logistics w Polsce.

(Źródło: Agility)

facebook
MAPA
PALET
MAPA
REGAŁÓW
MAPA OGUMIENIA
MAPA
NACZEP
POLECAMY NOWOŚCI WYDAWNICZE
KALENDARZ


Partner:

Pracuj w logistyce
Lokalizacja: śląskie
Dodano: 2018-11-17
Lokalizacja: mazowieckie
Dodano: 2018-11-16
Lokalizacja: mazowieckie
Dodano: 2018-11-14