Co robić w przypadku „Twardego Brexitu”? Praktyczne rady KE

Komisja Europejska przygotowała stronę internetową zawierającą listę praktycznych rad i rekomendacji dla przedsiębiorstw prywatnych na wypadek tzw.twardego Brexitu.

2019-03-04 15:22:39

Celem tej publikacji jest przygotowanie sektora prywatnego i zapewnienie mu najnowszych informacji w sprawie skutków twardego Brexitu.

W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r. (z możliwością przedłużenia go, przewidzianą w umowie o wystąpieniu), od dnia 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo będzie traktowane do potrzeb celnych jako państwo niebędące członkiem UE. Przedsiębiorstwa w UE muszą teraz pilnie przygotować się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, jeśli nie podjęły jeszcze takich kroków.

Informacje na temat przygotowań można znaleźć pod linkami: 

Lista kontrolna dotycząca brexitu dla przedsiębiorstw handlowych

Przewodnik celny dla przedsiębiorców

Zestawienie informacji „Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27, aby przygotować się na brexit” 

Dane kontaktowe organów krajowych UE-27 w dziedzinie ceł i podatków 

Moduły e-uczenia się w dziedzinie ceł i podatków

(Źródło: Polska Izba Spedycji i Logistyki)

ZNAJDŹ NAS: